แบ่งปัน

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ สโมสรไลออนส์จังหวัดระนอง โดยฝ่ายสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ได้จัดสรรหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๔๐ ให้โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดระนอง จำนวน ๒๔ โรงเรียน โดยมี         นายสุริยัณห์  จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดระนอง เป็นประธานมอบหนังสือสารานุกรมไทย ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ไม่มีความคิดเห็น