แบ่งปัน

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 นางเพ็ญแข แต่งจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผุ้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดที่ 4 คือ กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง และระนอง โดยจังหวัดระนองเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการคัดเลือก

IMG_0017IMG_0006 IMG_0010IMG_0011IMG_0014 IMG_0016 IMG_0018 IMG_0020 IMG_0021 IMG_0026 IMG_0027 IMG_0031 IMG_0037 IMG_0041 IMG_0042 IMG_0043 IMG_0044 IMG_0045 IMG_0046

ไม่มีความคิดเห็น