แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นายปรีชา บัวกิ่ง ศึกษาธิการจังหวัดระนอง ในฐานะประธานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 66 จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 21-23 ธันใาคม 2559  ณ จังหวัดระนอง  ได้รับมอบหมายจาก นายจตุพนจ์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการแถลงข่าวในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบในแต่ละคณะเข้าร่วมการแถลงข่าว ประกอบด้วย นายปรีชา บัวกิ่ง ศึกษาธิการจังหวัดระนอง เป็นธานฯ นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้แทนจาก สพฐ. นางสุมาลี มาลา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง  นายชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังงหวัดระนอง  นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 14 (เจ้าภาพ) พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง และ นางนิภา อุตรา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระนอง เพื่ประชาสัมพันธืและชี้แจงด้านความพร้อมในการดำเนินการจัดงานของเจ้าภาพ ต่อผู้สือข่าวและสื่อสารมวลชน และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั้ง 36 เขตพื้นที่ ในภาคใต้ สำหรับการเปิดข่าวในครั้งนี้ ณ โรงเรียนสตรีระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ภาพประกอบการรายงาน./ พนิตนันท์ เพชรนาค ภาพข่าว..

ไม่มีความคิดเห็น