แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559  เวลา 09.09 น. นายปรีชา บัวกิ่ง ศึกษาธิการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี “๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดระนอง รวมใจภักดิ์ ๑๙๙๙ คน ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ” ณ โรงเรียนหมิงซิน ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  กิจกรรมในการดำเนินการประกอบด้วย พิธีกราบสักการพระบรมฉายาลักษณ์(จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย) อ่านพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  แสดงความอาลัยสงบนิ่ง 89 วินาที  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  การขับร้องเพลง “เล่าสู่หลานฟัง” “เดินตามรอยเท้าพ่อ” “ฟ้าร้องไห้” “พระราชาผู้ทรงธรรม” “ในหลวงของแผ่นดิน” และการแปรภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดระนองทุกแห่งเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย โรงเรียนหมิงซิน โรงเรนียนศรีอรุโณทัย โรงเรียนอนุบาลดวงกมล โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร โรงเรียนสหายวิทย์ และโรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ในการดำเนินการ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดระนอง ./ ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค

ไม่มีความคิดเห็น