แบ่งปัน

วันที่ 22 พ.ย. 2559 ชาว สพป.ระนอง แสดงความจงรักภักดี
และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ปีที่ 89 ในวันที่ 22 พ.ย.2559  โดยมีกิจกรรมเข้าแถวเคารพ
ธงชาติ ปฏิญาณตน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ตั้งจิตอธิษฐาน
ด้วยการยืนสงบนิ่ง 89 วินาที ร่วมแปลอักษร ปลูกต้นไม้ของพ่อ
(ต้นราชพฤกษ์) บำเพ็ญกุศลทางศาสนา และร่วมทำความสะอาด
ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณ สพป.ระนอง

20161122_265020161122_120720161122_149520161122_274320161122_861920161122_6424
20161122_786420161122_4321

ไม่มีความคิดเห็น