แบ่งปัน

เมื่่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OPEC AWARDS) ระดับภาคใต้  ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นเจ้าภาพ ณ โรงแรมทินิดี อำเภอเมือง จังหวัดระนอง พร้อมกันนี้ นายปรีชา บัวกิ่ง     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง กล่าวว่าในปีนี้การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ภาคใต้ มีการประกวดทั้งสิ้น จำนวน 207 รางวัล  สำหรับในการดำเนินการได้มอบหมายให้ นางวรรณี พุ่มสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการประกวดฯ ขอประมวลภาพพิธีเปิดการประกวด, ผลงานทางวิชาการของผู้เข้าประกวด และประธานเยี่ยมชมผลงานของผู้เข้าประกวด. / ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค

 

ไม่มีความคิดเห็น