แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง หัวข้อราชการที่สำคัญได้แก่  คำสั่งย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  การเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559 การจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน และงานภารกิจของทุกกลุ่มงานใน สพป.ระนอง และงานอื่นๆ / ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค

 

 

ไม่มีความคิดเห็น