แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 นายปรีชา บัวกิ่ง ศึกษาธิการจังหวัดระนอง (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง) นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดระนอง ได้แก่ คณะบุคลาากร จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ,วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง ,สนง.กศน.จังหวัดระนอง ,วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง  ,โรงเรียนในสังกัด สพม.14 จังหวัดระนอง ,โรงเรียนในสังกัด สพป.ระนอง สำหรับโรงเรียนอนุบาลระนองได้นำนักเรียนเข้าร่วม และโรงเรียนสังกัด”เอกชน” ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวนกว่า 1,200 คน  ณ ศาลาพุทธชยันตี วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ระนอง ในคืนวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 18.30 น./ ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค.

 

ไม่มีความคิดเห็น