แบ่งปัน

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 นายชยพล บัวดิษ รอง.ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วยบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนและหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง

piya21 piya41 piya61 piya71

ไม่มีความคิดเห็น