แบ่งปัน

ตามที่ สพป.ระนอง ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย จังหวัดระนองนั้น ในการนี้ได้ดำเนินการตรวจแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

>>> หนังสือราชการและประกาศผลการสอบ

ไม่มีความคิดเห็น