แบ่งปัน

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ร่วมกิจกรรม “๕ ธันวามหาราฃ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา” โดย นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการ สพป.ระนอง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ ณ หอประฃุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.ระนอง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง และ นางสิรินทร วงศ์ตระกูล รองผู้อำนวยการ สพป.ระนอง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีจุดเทียนฃัยถวายพระพร ณ พระราฃวังรัตนรังสรรค์จำลอง อำเภอเมืองระนอง

ไม่มีความคิดเห็น