2. อบรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย

  2. อบรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย

  45
  0
  แบ่งปัน
  View Calendar
  2018-09-16 All day

  กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 80 คน
  สถานที่ : โรงเรียนอนุบาลระนอง