1. ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

  1. ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

  51
  0
  แบ่งปัน
  View Calendar
  2018-09-23 All day

  กลุ่มเป้าหมาย : ทุกโรงเรียนขนาดใหญ่ 3 คน ขนาดเล็ก 2 คน รวม 200 คน
  สถานที่ : ห้องประชุมโรงแรมไอเฟลอิน