1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2561

  1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2561

  42
  0
  แบ่งปัน
  View Calendar
  2018-09-22 All day

  กลุ่มเป้าหมาย : ครูวิชาการทุกโรง จำนวน 80 คน
  สถานที่ : ห้องประชุมโรงแรมไอเฟลอิน