ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้อ่านคล่อง เขียนคล่อง

  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้อ่านคล่อง เขียนคล่อง

  50
  0
  แบ่งปัน
  View Calendar
  2018-09-15 All day

  กลุ่มเป้าหมาย : ครูภาษาไทย ป.1 ทุกโรงเรียน
  สถานที่ : ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง