1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

  1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

  26
  0
  แบ่งปัน
  View Calendar
  2018-09-16 All day

  กลุ่มเป้าหมาย : ครูบรรณารักษ์ หรือครูที่รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนจำนวน 80 คน
  สถานที่ : ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง