ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

  77
  0
  แบ่งปัน
  View Calendar
  2018-09-08 - 2018-09-09 All day

  กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 10 คน
  สถานที่ : ห้องประชุมโรงแรมไอเฟลอิน (ห้องเล็ก)