วันจันทร์, พฤษภาคม 1, 2017

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา >> รายละเอียดคลิกที่นี่ <<

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน >> รายละเอียดคลิกที่นี่ <<

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา >> รายละเอียดคลิกที่นี่ <<

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ ป 1 ก ของโรงเรียนมัชฌิมวิทยา ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เนื่องจากมีผู้มาลงชื่อเข้าสู้ราคา จำนวน 3 ราย แต่ไม่ยอมสู้ราคา สำนังาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จึงขอยกเลิกการขายทอดตลาด >>รายละเอียด<<

สพป.ระนองจะทำการขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป1ก ขนาด 6 ห้องเรียนของโรงเรียนมัชฌิมวิทยา  โดยกำหนดดูสถานที่และสภาพอาคารที่จะขายทอดตลาดได้ที่โรงเรียนมัชฌิมวิทยา ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 ถึง เวลา 15.30 และกำหนดขายทอดตลาดในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง โดยให้ลงชื่อเข้าสู้ราคาพร้อมวางหลักประกัน ตั้งแต่เวลา 09.00 -09.30 น. และดำเนินการขายทอดตลาดในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป>> รายละเอียด <<<<

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ ป 1 ก ของโรงเรียนมัชฌิมวิทยา ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 โดยมีกำหนดให้ลงชื่อเข้าสู้ราคาพร้อมวางหลักประกันตั้งแต่เวลา 9.00 น ถึง เวลา 9.30 น >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

สพป.ระนองจะทำการขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป1ก ขนาด 6 ห้องเรียนของโรงเรียนมัชฌิมวิทยา  โดยกำหนดดูสถานที่และสภาพอาคารที่จะขายทอดตลาดได้ที่โรงเรียนมัชฌิมวิทยา ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2559 ถึง 18 มกราคม 2559 เวลา 08.30 ถึง เวลา 15.30 และกำหนดขายทอดตลาดในวันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมโกมาซุม สพป.ระนอง โดยให้ลงชื่อเข้าสู้ราคาพร้อมวางหลักประกัน ตั้งแต่เวลา 09.00 -09.30 น. และดำเนินการขายทอดตลาดในเวลา 10.00 น....

สพป.ระนองจะทำการขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป1ก ขนาด 6 ห้องเรียนของโรงเรียนมัชฌิมวิทยา  โดยกำหนดดูสถานที่และสภาพอาคารที่จะขายทอดตลาดได้ที่โรงเรียนมัชฌิมวิทยา ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ถึง 23 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 ถึง เวลา 15.30 และกำหนดขายทอดตลาดในวันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมโกมาซุม สพป.ระนอง โดยให้ลงชื่อเข้าสู้ราคาพร้อมวางหลักประกัน ตั้งแต่เวลา 09.00 -09.30 น....

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ

ข่าวล่าสุด