วันศุกร์, ธันวาคม 14, 2018

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) วิชาาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้น ป.4 >> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด <<

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ตามแนว PISA สำหับนักเรียนชั้นป.6 >> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด <<

เรื่องที่ศึกษา : รายงาานการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 >> รายละเอียดคลิกที่นี้ <<

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) รหัสวิชา ศ 14101 เรื่อง การปฎิบัติโน้ตดนตรีด้วยขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 >> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด <<

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ

ข่าวล่าสุด