วันพฤหัส, มิถุนายน 29, 2017

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ 22 ธันวาคม 2559  นายการุณ  สกุลประดิษฐ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  จังหวัดระนอง

ตามที่ สพป.ระนอง ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย จังหวัดระนองนั้น ในการนี้ได้ดำเนินการตรวจแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ >>> หนังสือราชการและประกาศผลการสอบ

ตามที่คณะกรรมการจัดโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดทำโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบและได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาเยาวชนที่มีคุณสมบัติ รายละเอียดดังประกาศที่แนบ >>>ประกาศโครงการเยาวชนต้นแบบ

ด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเศษวิทยาลัย  สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 >>>ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

วันที่ 9 มกราคม 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2559       ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดระนอง

วันที่ 28 - 29 ธันวาคม  2558  นายสนิท  ณ ระนอง  รอง ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วยนางวรัญญา  ยอดระบำ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดจิก ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำ โดยมีพระอาจารย์จากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิทยากร

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 นางนิจวดี เจริญเกียรติบวร ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ รอง ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ‪#‎ภาพนางสุภานี‬ เลิศศักดิ์วานิช

เมื่อวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2558 นายปรีชา  บัวกิ่ง  ผอ.สพป.ระนอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้  ครั้งที่ 65  ณ จังหวัดสงขลา  ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ มีนักเรียนในสังกัด สพป.ระนอง เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 120 กิจกรรม จากกิจกรรมทั้งหมด 127 กิจกรรม และในการจัดงานครั้งต่อไป  สพป.ระนอง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66

  โครงการเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรมืออาชีพ นำโดย ผศ.บรรจง ชลวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรี มีครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ สพป.ระนอง เข้าร่วมจำนวน 114 คน

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ

ข่าวล่าสุด

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดวัสดุที่เหลือจากการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (สปอ.เมือง เดิม)ครั้งที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง >> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด <<