วันศุกร์, สิงหาคม 18, 2017

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ลงประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี โดยมีโรงเรียนเข้ารับการประเมินจำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 และโรงเรียนบ้านนา

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 นางเพ็ญแข แต่งจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผุ้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดที่ 4 คือ กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง และระนอง โดยจังหวัดระนองเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการคัดเลือก ...

วันที่ 22 ธันวาคม 2559  นายการุณ  สกุลประดิษฐ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  จังหวัดระนอง

ตามที่ สพป.ระนอง ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย จังหวัดระนองนั้น ในการนี้ได้ดำเนินการตรวจแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ >>> หนังสือราชการและประกาศผลการสอบ

ตามที่คณะกรรมการจัดโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดทำโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบและได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาเยาวชนที่มีคุณสมบัติ รายละเอียดดังประกาศที่แนบ >>>ประกาศโครงการเยาวชนต้นแบบ

ด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเศษวิทยาลัย  สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 >>>ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

วันที่ 9 มกราคม 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2559       ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดระนอง

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 นางนิจวดี เจริญเกียรติบวร ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ รอง ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ‪#‎ภาพนางสุภานี‬ เลิศศักดิ์วานิช

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ

ข่าวล่าสุด

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการ - ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการ - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว