วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 19, 2019

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายมนูญ  จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมคณะศูนย์ ฉก.ชน.สพป.ระนอง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบเหตุรถเสียหลักชนบ้านทำให้เสียหายเป็นจำนวนมาก โดยทีม ฉก.ชน.สพป.ระนอง ได้มอบเงินและของช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบเหตุ งินและของช่วยเหลือนักเรียนเป็น

9 สิงหาคม 2561 สพป.ระนอง ออกเยี่ยมบ้านเรียน “ศรีเมือง” จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้กับเด็กหญิงพีชานิกา ศรีเมือง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ระนอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.ระนอง  สถานีตำรวจภูธรจังหวัดระนอง และสถานีตำรวจภูธรราชกรูดร่วมเดินรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลโลก 2018  ณ โรงเรียนบ้านนกงาง โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวและโรงเรียนบ้านท่าฉาง ซึ่งการรงณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลโลก 2018 มีนักเรียนของแต่ละโรง ร่วมเดินรงณรงค์แสดงเจตนารมณ์ไม่เล่นการพนันฟุตบอล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้จัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย โดยแข่งขันในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย จังหวัดระนอง (ให้นักเรียนนำหนังสือรับรองผลงานที่มีลายมือชื่อครูผู้ฝึกสอนในวันแข่งขันด้วย) ดาวน์โหลดประกาศได้ที่>>>>   รายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย

วันที่ 23 เมษายน  2561 นายมนูญ  จันทร์สุข ผู้อำนวยการศูนย์ ฉก.ชน.สพป.ระนอง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนประสบเหตุอัคคีภัยบ้านไฟไหม้ทั้งหลัง คือเด็กหญิงรอเปียะ  ภักดี ชั้น ป.5 และเด็กชายยุโสบ ภักดี ชั้น อ.1 โรงเรียนบ้านขจัดภัย

วันที่ 17 เมษายน 2561 นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผอ.สพป.ระนอง ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ของจังหวัดระนอง ตามโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 11  ณ โรงเรียนบ้านหินช้าง สังกัด สพป.ระนอง โดยโรงเรียนบ้านหินช้างเป็นตัวแทนของจังหวัดระนองในการเข้าร่วมประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี

วันที่ 22  มีนาคม พ.ศ. 2561  นายสนิท  ณ ระนอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมคณะกรรมการออกตรวจประเมินความพร้อมในการเปิดชั้นเรียนอนุบาล 1 นักเรียนอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ณ โรงเรียนบ้านควนไทรงาม อ.สุขสำราญ จังหวัดระนอง ...

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ปีการศึกษา 2561

ช่องทางออนไลท์

0แฟนคลับชอบ