วันศุกร์, ตุลาคม 20, 2017

ข่าวกิจกรรม สพป.ระนอง

ข่าวกิจกรรม สพป.ระนอง

  วันที่ 4สค.  58. เวลา 09.00น. ณ.ห้องประชุมภูธาราอ. เมืองระนอง.  ประชุมสัมมนาอ.ก.ค.ศเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายุคใหม่ โดยมี นายลิขิต อ่ำหิรัญกุล. นักกฎหมายสนงกฎหมายและคดีปกครองทเป็นวิทยากร  มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน35คน ประกอบด้วยประธานโซน ตัวแทนอ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่และบุคลากร สพป ระนอง

  3 สิงหาคม 2558 สพป.ระนอง รับการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงายตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ขัตติยาสุวรรณ ประธาน นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ สำนักติดตามฯ

24 กค.58 รองสุทธิรา หงษ์เจริญ พร้อมคณะออกติดตามนักเรียนที่ออกกลางคันตามโครงการสร้างความเสมอภาคเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน ณ รร.บ้านละอุ่นใต้ โดยมีท่าน ผอ.สมโภช เพิงมาก ผอ.รร.บ้านละอุ่นใต้ และคณะครูประจำชั้นนักเรียน และครูผู้ดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียน ให้ความร่วมมือในการติดตามช่วยเหลือดูแลนักเรียน มีนักเรียนที่ต้องติดตามใน รร.บ้านละอุ่นใต้ ที่ออกกลางคัน จำนวน 4 ราย เป็นนักเรียนหญิง ชั้น ม.3 จำนวน 1 คน ม.2 จำนวน 1 คน ม.1...

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
ปิดโหมดสีเทา