วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 16, 2019

ข่าวกิจกรรม สพป.ระนอง

ข่าวกิจกรรม สพป.ระนอง

ในช่วงเช้าของวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผอ. สพป. ยะลาเขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ. สพป. ระนอง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติหน้าเสาธง พิธีสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ต่อจากนั้นผู้อำนวยการเขตได้กล่าวให้โอวาท แก่คณะบุคลากร และลูกจ้างใน สพป. ระนอง ต่อมา นายมนูญ จันทร์สุข เป็นประธานการประชุมเกณฑ์ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สพป.ระนอง รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ โดยนายชยพล บัวดิษ รอง ผอ.สพป.ระนอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ระนอง ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ นำโดยนายชวลิต โพธิ์นคร ประธานคณะกรรมการ นายวสันต์ สุทธาวาศ นักวิชาการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดร.คชกรณ์ บัวคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นคณะกรรมการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สพป.ออนไลน์ในครั้งนี้...

เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2560 นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาตรวจราชการ ณ โรงเรียนบ้านเกาะพยาม เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการอ่าน-เขียนของนักเรียนทุกชั้นเรียน การจัดการเรียนสอนวิชาภาษาอังกฤษ(เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างประเทศ) ติดตามการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน  ติดตามการใช้พลังงานกระแสไฟฟ้าภายในโรงเรียน และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ เยี่ยมหมู่บ้านนักเรียนมอร์แกนที่มีอยู่ในโรงเรียนกว่า 20 คน ระยะทางจากหมู่บ้านห่างจากโรงเรียนประมาณ 5-6 กิโลเมตร โดยทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ครูในโรงเรียนนำรถมอเตอร์ไซด์พ่วงข้างรับ-ส่งนักเรียนกลุ่มนี้ทุกวัน ในการดำเนินการนั้นเพื่อต้องการที่จะพัฒนาเยาวชนกลุ่มนี้ให้มีความรู้ความสามารถ การอ่านการเขียน ฯ ไม่เป็นปัญหาของสังคมในอนาคต แต่ที่ทางโรงเรียนเป็นห่วงนักเรียนคือการเดินทางออกจากหมู่บ้านที่ต้องข้ามแม่น้ำโดยการว่ายน้ำข้ามคลอง/ข้ามด้วยแพที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก ทั้งที่ทางจังหวัดได้ดำเนินการจัดสร้างสะพานข้ามคลองขนาดใหญ่ไว้ และน่าเสียดายที่ยังไม่เสร็จ เราไม่ทราบว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร จึงขอให้จังหวัดหรือผู้เกี่ยวข้อง ฯ ช่วยดูแลนักเรียนมอร์แกนกลุ่มนี้ในการเดินทางไปโรงเรียนด้วยครับ...

10 สิงหาคม 2558 สพป.ระนอง จัดการแข่งขันความสามารถและทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียน ปี 2558 เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัยของนักเรียน มีกิจกรรมที่จัด 4 กิจกรรม คือ 1.การแข่งขันเรียงความ 2. การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย 3. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 4. การประกวด "สุดยอดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง"  ระดับ ป.1-3, ป.4-6, และ ม.1-3 ณ ห้องประชุมปะการัง และห้องประชุมโกมาซุม สพป.ระนอง โดยกำหนดจัดแข่งขันวันที่ 10-11 สิงหาคม 2558

  3 สิงหาคม 2558 สพป.ระนอง รับการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงายตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ขัตติยาสุวรรณ ประธาน นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ สำนักติดตามฯ

24 กค.58 รองสุทธิรา หงษ์เจริญ พร้อมคณะออกติดตามนักเรียนที่ออกกลางคันตามโครงการสร้างความเสมอภาคเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน ณ รร.บ้านละอุ่นใต้ โดยมีท่าน ผอ.สมโภช เพิงมาก ผอ.รร.บ้านละอุ่นใต้ และคณะครูประจำชั้นนักเรียน และครูผู้ดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียน ให้ความร่วมมือในการติดตามช่วยเหลือดูแลนักเรียน มีนักเรียนที่ต้องติดตามใน รร.บ้านละอุ่นใต้ ที่ออกกลางคัน จำนวน 4 ราย เป็นนักเรียนหญิง ชั้น ม.3 จำนวน 1 คน ม.2 จำนวน 1 คน ม.1...

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ

ข่าวล่าสุด