วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 19, 2019

ข่าวกิจกรรม ผอ.

ข่าวกิจกรรม ผอ.

นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรทางการศึกษาข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) พระสงฆ์จำนวน ๖๖ รูป ณ โรงยิมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๕ พรรษา และร่วมพิธีกรรมทางศาสนา และ ลงนามถวายพระพร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง จังหวัดระนองร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดระนอง ได้จัดพิธีถวายพระพรชัย ทบทวนคำปฎิญาณตนสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง โดยมีผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ...

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประทานทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จำนวนกว่า 80 ทุน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีประทานทุนฯ ของศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระนอง ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ระนอง อ.เมือง จ.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง (ปฏิบัติหน้าที่ศึกาาธิการจังหวัดระนอง) มอบให้ นายชยพล บัวดิษ รอง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะราชการ บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด สพป.ระนอง ร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระปิยะมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง /ภาพ เนตรทิพย์ คำแก้ว ข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค./  

ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2560 นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้ัอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้แทน สพฐ.ใน กศจ.ระนอง ศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อนำองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้านการบริหารบุคคล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนาบุรี เขต 3 ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญ ประวัติศาตร์ของสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ ปราสาทเมืองสิงห์ สะพานมอญ (สะพานไม้) วัดวังก์วิเวกการาม เจดีย์พุทธคยาจำลอง วัดใต้น้ำเมืองบาดาล แหล่งเรียนรู้การปลูกพืชเสรษฐกิจ ณ อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี  และอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี...

วันที่ ๒๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมนูญ  จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้รับมอบหมายจาก ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานพิธีเปิดงานภาพแห่งความสำเร็จ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มพรอันดามัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคใต้  จำนวน ๘ โรงเรียน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)  อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  โดยมีนายเสถียร  รุกขพันธ์...

วันที่ 22 กค.58 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556และ 2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีส่ารสนเทศ  ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 3  สพป.ระนอง ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ระนองทุกโรงเรียน โดยในช่วงแรกผู้เข้าร่วมประชุมรับชมบันทึก VDO Conference โดยท่านอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการ สพฐ.ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับ สพท. เมื่อวันที่ 17กค.58 ได้ชี้แจงทำความเข้าใจในการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556และ2557

นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่  และบรรยายพิเศษ เรื่อง ครูดีที่ สพป.ระนอง คาดหวัง ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 - 10.00 น. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ตั้งแต่ปี2557 ถึงปี2558 จำนวนกว่า 121 คน วิทยาการปรกอบด้วย ดร.ชยพล บัวดิษ ผอ.ประพาส ไชยรักษา   นายศิริชัย...

ระหว่าางวันที่ 7-10 มกราคม 2560  นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นำคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัยพ์ พร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 18 คน ไปศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ณ จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อศึกษาดูงาน ณ สพป.นครราชสีมา เขต 3 (กลุ่มการเงินและสินทรัพย์) ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้     -PALIO KHAO YAI -สวนดอกทานตะวัน "ภูรพีวิิ" -แหล่งเรียนรู้ JIM THOMPSON...

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบให้ นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยระบบ VDO Conference จาก ห้อง DOC สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเพื่อชี้แจงแนวทางและแนะนำการใช้สื่อเสริมในการบริหารเวลาเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูที่ทำการสอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดังนี้ 1) วันที่ 27 ตุลาคม...

ช่องทางออนไลท์

0แฟนคลับชอบ