วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 16, 2019

Uncategorized

Uncategorized

>>>คลิกรายละเอียดที่นี่<<<

เมื่อวันที่ 13 - 14 กันยายน 2561 นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครุผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีครูผู้ช่วย (ตั้งแต่ พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน) เข้ารับการพัฒนา จำนวน 137 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่บวกับบทบาทหน้าที่ระเบียบ กฏหมาย ประกอบวิชาชีพควบคุมทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ยุคไทยแลนด์ 4.0 และความก้าวหน้าในวิชาชีพ จัดโดย...

>>คลิกรายเอียดที่นี่<<

1.ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2561 2.แบบขอรับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น  3.ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561 4.แบบขอรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561 5.ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี พ.ศ.2561 6.แบบขอรับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น  7.ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2561 8.แบบรายงานประวัติและผลงาน 9.ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561 10.แบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรรผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" 11.แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ

ข่าวล่าสุด