เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 

 
 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน สพป.ระนอง (23/1/2015)  
 เมื่อวันที่ 22 ม.ค.58 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามโครงการนิเทศติดตามการบริหารงานโรงเรียน โดยมีนายอรรณพ  สันติสุข รักษาการ ผอ.ร.ร.ให้การต้อนรับ พร้อมนี้ได้เข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายดำ นำอุปกรณ์การเรียน,เครื่องใช้จำเป็นส่วนตัว มอบให้กับ ด.ช.เอกราช ซื่อตรง นักเรียนชั้นป.5 ที่อาศัยกับพ่อในศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด ของหมู่บ้าน และเดินทางด้วยเท้ากว่า 5 กิโลเมตรไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านหาดทรายดำ(สาขาหน้านอก) ที่มีนักเรียน  อ่านต่อ
 การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนยการกลุ่ม /หน่วย สังกัด สพป.ระนอง (21/1/2015)
 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษาฯ ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง หัวข้อราชการได้แก่ การวางแผนงบประมาณประจำปี การเตรียมการสอบ O-NET , NT การวางแผนการสอบแต่งตั้ง ผอ./รอง ผอ.สถานศึกษา, การสอบแต่งตั้งบุคคล ตาม ว.16 , ว.19 และอื่น ๆ  : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
 การตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการ (13/1/2015)
 เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 58 นางสิรินทร วงศ์ตระกูล รอง ผอ.สพป.ระนองและคณะบุคลากร  ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะที่ 23 โดยมี นายชิต นาสัก ข้าราชการบำนาญ (หน.คณะ) น.ส.กาญจนาภรณ์ มุขดารา นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และน.ส.วรรณสุภา เฉลิมชีพ นักวิชาการศึกษา ของสำนักติดตามฯ เป็นคณะกรรมการติดตามฯ สพป.ระนอง เกียวกับมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา : พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
 การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง (1/9/2015)  
 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558  ร.ท.เวียน แสงดี ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ เป็นประธานในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ โดยมี นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เลขาธิการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ จัดทำระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญๆเพื่อขออนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. ในการดำเนินการ พร้อมทั้ง อวยพรปีใหม่ 2558 คณะอนุกรรมการฯ : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
 ผอ.สพป.ระนอง นำคณะอวยพรปีใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (1/8/2015)  
 เมื่อวันที่ 8 มกราคม  2558 นายปรีชา บัวกิ่ง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ระนอง . ผอ.กลุ่มฯ และบุคลากรในสังกัด เข้าอวยพรปีใหม่ 2558  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ)   ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
 คณะ สพป.ระนองเข้าอวยพรปีใหม่ 2558 (1/8/2015)  
 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าอวยพรปีใหม่ 2558 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์  ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...  
.
 
 เอกสารประกอบการสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ O-NET
                 ภาษาไทย ท1.1  ตอน 1
                 ภาษาไทย ท1.1  ตอน 2      
                 ภาษาไทย ท 2.1
                 ภาษาไทย ท 4.1
                 ภาษาอังกฤษ ต1.1
                 ภาษาอังกฤษ ต2.1
                 วิทยาศาสตร์  ว6.1
                 สังคมศึกษา ส4.2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา


รับสมัครคัดเลือก วันจันทร์ที่ 26 มกราคม - วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


ดาวน์โหลดใบสมัคร   กลุ่มทั่วไป  
กลุ่มประสบการณ์
   
ผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  
     เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

ผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  
     เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2555 เรียงลำดับผลการพัฒนาสูงสุดไปต่ำสุด

ผลการสอบ O-Net ชั้น ม.3  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  
     เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

ผลการสอบ O-Net ชั้น ม.3  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  เปรียบเทียบ
     กับคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2555เรียงลำดับผลการพัฒนาสูงสุดไปต่ำสุดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ

 

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
 เจ้าของผลงานโดย นายสุริยศักดิ์ ไชยกูล (26/9/2014)
  การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหินวัว  อ่านต่อ
 เจ้าของผลงานโดย นางวาสนา เพชรสุข (26/9/2014)
  การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัยและความซื่อสัตย์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านด่าน ปีการศึกษา 2556  อ่านต่อ
 เจ้าของผลงานโดย นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์ (26/9/2014)
  รายงานประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนอนุบาลระนอง  อ่านต่อ
 เจ้าของผลงานโดย นางบุศรินทร์ ทับแบน (25/11/2013)
  การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนประชาอุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...  
หนังสือราชการจาก สพฐ.
ข่าวการศึกษา

ภาพกิจกรรม
   ผอ.สพป.ระนอง
นายปรีชา  บัวกิ่ง
 

   มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 
 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   มุมวิชาการ