เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ 2556
   ค่านิยมร่วม
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
  หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 

 
 สุขสันต์วันมหาสงกรานต์ 13 เมษายน 2557 (4/11/2014)  
 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง รวมกับ ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.ระนอง จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว และเล่นน้ำสงกรานต์ ณ หน้าหอพระสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
 สพป.ระนองประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกาา ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ครั้งที่ 3/2557 (26/3/2014)
 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2557 ประจำเดือน มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมไอเฟลอินน์ระนอง ก่อนการประชุมมีการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนและบุคลากรที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ สาระที่สำคัญของการประชุมได้แก่ ผลการสอบ O-NET การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย การเบิกจ่ายงบประมาณฯ : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
 การอบรมเรื่องการประยุกย์ใช้สื่อเทคโนโลยีสร้างทักษะและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย (26/3/2014)
 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 26 มี.ค.57 ณ สพป.ระนอง โดยความร่วมมือระหว่างบริษัทสยามอินโนเวชั่นมีเดียจำกัดร่วมกับ สพป.ระนอง มีผู้เข้าอบรมกว่า 100 คน จากโรงเรียนในสังกัด สพป.และโรงเรียนเอกชน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 5 เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2557 (15/3/2014)
 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นหัวหน้าคณะนำบุคลากรในสังกัด สพป.ระนอง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา "เชี่ยวหลานเกมส์" "กีฬาประสานงาน สานสัมพันธ์อันดามันสู่อ่าวไทย" ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2557 ณ เขื่อนรัชชประภา อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี  ประกอบด้วย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1, เขต 3,สพป.ชุมพร เขต 1 ,เขต 2 และสพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
 การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะสินไห (26/2/2014)
 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะสินไห "สินไหเกมส์" ณ โรงเรียนบ้านเกาะสินไห อ.เมือง  โดยมี รอง ผอ.สพป. ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ระนอง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ระหว่างวันที่ 25-26 ก.พ. 57 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค    อ่านต่อ
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี (26/2/2014)
 เมื่อวันที่ 18-20 ก.พ. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63  ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี เป็นหัวหน้าคณะนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฯ จำนวน 33 รายการ      พร้อมแสดงผลงานของ นักเรียนในงานฯ สรุปผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลระดับทอง  15 รางวัล , ระดับเงิน 7 รางวัล, ระดับทองแดง 5  รางวัล เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 4 รางวัล : ภาพข่าว พนิตนันท์  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...  
.


    
ผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2555 
     เรียงลำดับจากสูงสุดไปต่ำสุด

ผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2555  
     เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2554 เรียงลำดับผลการพัฒนาสูงสุดไปต่ำสุด

ผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2555  เปรียบเทียบ
     กับคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2554 แยกสาระการเรียนรู้ เรียงลำดับผลการพัฒนาสูงสุดไปต่ำสุด

ผลการสอบ O-Net ชั้น ม.3  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2555  
     เรียงลำดับจากสูงสุดไปต่ำสุด

ผลการสอบ O-Net ชั้น ม.3  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2555  
     เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2554 เรียงลำดับผลการพัฒนาสูงสุดไปต่ำสุด

ผลการสอบ O-Net ชั้น ม.3  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2555   เปรียบเทียบ
     กับคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2554 แยกสาระการเรียนรู้ เรียงลำดับผลการพัฒนาสูงสุดไปต่ำสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ

 

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
 เจ้าของผลงานโดย นางบุศรินทร์ ทับแบน (25/11/2013)
  การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนประชาอุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  อ่านต่อ
 เจ้าของผลงานโดย นายนราวิชญ์ ติระพัฒน์ (11/4/2013)
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการอ่านและเขียนพยัญชนะกลุ่มยาก สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยวิธีเฟอร์นาลด์ ร่วมกับการใช้เกม  อ่านต่อ
 เจ้าของผลงานโดย นางพัษราภรณ์ นวลสีขาว (11/4/2013)
  ชื่อผลงาน : การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเพื่อการผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  อ่านต่อ
 เจ้าของผลงานโดย นายมนตรี สังข์ชุม (10/7/2013)
  ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2555  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...  
หนังสือราชการจาก สพฐ.
ข่าวการศึกษา

   ผอ.สพป.ระนอง
นายปรีชา  บัวกิ่ง
 


 
   นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   มุมวิชาการ