เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 

 
 ผอ.สพป.ระนอง มอบของที่ระลึกกับบุคลากรที่ลาออกจากราชการ (22/10/2014)  
 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง มอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีกับ นายยงยุทธ  หนูทอง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน, นายสำเนา พุ่มจันทร์ พนักงานขับรถ สพป.ระนอง ที่ขอลาออกจากราชการด้วยความสมัครใจ นับตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
 การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) สำหรับครู ป.2-3 (20/10/2014)  
 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมปฏิบัติการด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ให้กับครูผู้สอนชั้น ป.2-3 ในโรงเรียนทุกสังกัด ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. - 22 ต.ค. 57 : พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
 สพป.ระนองดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 (20/10/2014)  
 เมื่อวันที่ 13 ต.ค.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างสรุปและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ตามแผนกลยุทธ์  โดยได้มอบให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกลยุทธ์แต่ละมาตรฐานเขต ประชุมระดมสมอง เพื่อเสนอรายงานต่อ สพฐ.และสาธารณชน  : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
 ผอ.สพป.ระนอง นำคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดร่วมแสดงความยินดี (10/8/2014)
 เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2557 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะผู้บริหารและบุคลากรฯ เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีให้กับ ผอ.บำรุง ฤทธิรัตน์ .ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่ง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านส้อง  จ.สุราษฎร์ธานี : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค     อ่านต่อ
 สพป.ระนอง จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 (30/9/2014)
 เมื่อวันที่ 29 ก.ย.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานจัดงานเกษียณอายุราชการให้กับบุคลากรในสังกัด สพป.ระนอง "ที่ผ่านมาแสนเหนี่อยหนักสักเพียงใด สู่เส้นชัยวันเกษียณแสนภาคภูมิ"ณ ห้องประชุมราชาวดี เฮอริเทจแกรนด์     คอนแวนชั่นระนอง มีผู้เกษียณอายุราชการ รวมจำนวน 24 ท่าน พิธีแสดงมุฑิตาจิต การมอบประกาศเกียรติบัตร และของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณ: พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
 สพป.ระนองประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลาากรทางการศึกษา (30/9/2014)
 เมื่อวันที่ 29 ก.ย.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่มฯ ครั้งที่ 7/2557 ณ ห้องประชุมราชาวดี เฮอริเทจแกรนด์ คอนแวนชั่นระนอง สาระทีสำคัญได้แก่ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ,รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ ,สพฐ.และจุดเน้นของ สพฐ.ฯ : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...  
.
ผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  
     เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

ผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  
     เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2555 เรียงลำดับผลการพัฒนาสูงสุดไปต่ำสุด

ผลการสอบ O-Net ชั้น ม.3  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  
     เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

ผลการสอบ O-Net ชั้น ม.3  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  เปรียบเทียบ
     กับคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2555เรียงลำดับผลการพัฒนาสูงสุดไปต่ำสุดสำรวจรายชื่อครูผู้สอนเข้าอบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้ tablet เพื่อการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2557 (ครู ม.2 .ครู ป.3 และครู ป.2
https://docs.google.com/forms/d/1LnQt_m814ILmGeI8giZNNSSQgQpLeyqgRR8jsJsyDEM/viewform

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ

 

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
 เจ้าของผลงานโดย นายสุริยศักดิ์ ไชยกูล (26/9/2014)
  การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหินวัว  อ่านต่อ
 เจ้าของผลงานโดย นางวาสนา เพชรสุข (26/9/2014)
  การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัยและความซื่อสัตย์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านด่าน ปีการศึกษา 2556  อ่านต่อ
 เจ้าของผลงานโดย นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์ (26/9/2014)
  รายงานประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนอนุบาลระนอง  อ่านต่อ
 เจ้าของผลงานโดย นางบุศรินทร์ ทับแบน (25/11/2013)
  การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนประชาอุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...  
หนังสือราชการจาก สพฐ.
ข่าวการศึกษา

ภาพกิจกรรม
   ผอ.สพป.ระนอง
นายปรีชา  บัวกิ่ง
 

   มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 
 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   มุมวิชาการ