เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 

 
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 (23/2/2015)  
 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ณ เมืองทองธานี จ.นนทบรี และนำคณะบุคลากร ผู้บริหาร นักเรียนในสังกัด สพป.ระนอง เข้าร่วมแข่งขันฯ จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน ร.ร.บ้านทุ่งหงาว และร.ร.บ้านภูเขาทอง  เยี่ยมชมงานฯ ในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค    อ่านต่อ
 ตราวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเป็น รอง.ผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา (15/2/2015)
 เมื่อวันที่ 14 ก.พ.58 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง  ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.ระนอง ณ สนามสอบโรงเรียนชาติเฉลิม อำเภอเมือง ระนอง  มี 5 ห้องสอบ พร้อมทั้งเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำสนามสอบ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และทั่วๆไป : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
 วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2558 จังหวัดระนอง (2/10/2015)
 เมื่อวันที่ 10 ก.พ.58 นางสิรินทร วงศ์ตระกูล รอง.ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชน ปี 2558 "เอกชน คนสร้างชาติ" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อบจ.ระนอง มีโรงเรียนเอกชนในจังหวัดระนอง 11 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมฯ การเดินพาเหรด มอบเกียรติแก่บุคลากรดีเด่น การแข่งขันกีฬาครู และการแสดงบนเวทีของนักเรียน : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
 สพป.ระนองร่วมงานเลี้ยงน้ำชาโรงเรียนบ้านห้วยเสียด (2/6/2015)  
 เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 58 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ร่วมงานเลี้ยงน้ำชาของโรงเรียนบ้านห้วยเสียดเพื่อหารายได้ในการพัฒนาโรงเรียน "สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก" โดยในงานมีกิจกรรมมากมายและการแสดงของนักเรียนบนเวทีในภาคกลางคืน  : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) (2/2/2015)
 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับ ป.6 และ ม.3 ของโรงเรียนในสังกัดทุกอำเภอ เมื่อวันที่ 31 ม.ค - 1 ก.พ. 58 ผอ.สพป.ระนอง กล่าวว่าในที่สุดเราก็ผ่านการสอบ O-NET  แล้ว ขอขอบคุณทุกท่านในความมุ่งมั่นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์เด็กระนอง วันนี้เราทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรหากดีขึ้นพวกเราภาคภูมิใจแต่หากผลสอบไม่ดีขึ้นก็ไม่มีอะไรจะเสียใจเราก็ต้องทบทวนบทเรียนและหาแนวทางกันใหม่ : พนิตนันท์ เพชรนาค     อ่านต่อ
 ผอ.สพป.ระนองเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยเสียด และไร่ไออรุณ (ไร่เศรษฐกิจพอเพียง) (30/1/2015)
 เมื่อวันที่ 29 ม.ค.58 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยเสียด อ.กะเปอร์ เพื่อติดตามการบริหารจัดการโรงเรียน และได้ศึกษาดูงานของไร่ไออรุณ ณ บ้านบางปรุ อ.กะเปอร์ เกี่ยวกับการจัดทำไร่สวนผสมในพื้นที่กว่า 10 ไร่ โดยการใช้ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัวฯ แหล่งข่าวจากนิตยาสาร My Home โดยการประสานงานของ นางชาลี คฑาเพ็ชร ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเสียดและคณะ : พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...  
.


ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ปี พ.ศ.2558


ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
เรื่องรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ปี พ.ศ.2558ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 
 เอกสารประกอบการสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ O-NET
                 ภาษาไทย ท1.1  ตอน 1
                 ภาษาไทย ท1.1  ตอน 2      
                 ภาษาไทย ท 2.1
                 ภาษาไทย ท 4.1
                 ภาษาอังกฤษ ต1.1
                 ภาษาอังกฤษ ต2.1
                 วิทยาศาสตร์  ว6.1
                 สังคมศึกษา ส4.2   
ผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  
     เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

ผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  
     เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2555 เรียงลำดับผลการพัฒนาสูงสุดไปต่ำสุด

ผลการสอบ O-Net ชั้น ม.3  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  
     เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

ผลการสอบ O-Net ชั้น ม.3  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  เปรียบเทียบ
     กับคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2555เรียงลำดับผลการพัฒนาสูงสุดไปต่ำสุดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ

 

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
 เจ้าของผลงานโดย นายสุริยศักดิ์ ไชยกูล (26/9/2014)
  การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหินวัว  อ่านต่อ
 เจ้าของผลงานโดย นางวาสนา เพชรสุข (26/9/2014)
  การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัยและความซื่อสัตย์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านด่าน ปีการศึกษา 2556  อ่านต่อ
 เจ้าของผลงานโดย นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์ (26/9/2014)
  รายงานประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนอนุบาลระนอง  อ่านต่อ
 เจ้าของผลงานโดย นางบุศรินทร์ ทับแบน (25/11/2013)
  การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนประชาอุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...  
หนังสือราชการจาก สพฐ.
ข่าวการศึกษา

ภาพกิจกรรม
   ผอ.สพป.ระนอง
นายปรีชา  บัวกิ่ง
 

   มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 
 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   มุมวิชาการ