ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ ครั้งที่ 2

สพป.ระนอง จัดงาน “ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ” น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
วันนี้ (11 พ.ย. 2563) เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมทินิดี ระนอง ต.เขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายบุญชัย สมใจ ปลัดจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ” น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ซึ่งดำเนินการจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดระนอง มีผู้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดระนอง ร่วมงานราว 1,500 คน
สำหรับกิจกรรมนี้ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราชาโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ ตามความถนัดของตนเอง รวมทั้งให้ครูและบุคากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้วย
โดยในงานมีการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่โลกอาชีพ นิทรรศการนวัตกรรมของโรงเรียน นิทรรศการด้านการจัดการศึกษา นิทรรศการด้านอาชีพ การแสดงบนเวทีและการนำเสนอผลงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วจังหวัดระนอง