กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ในวันออกพรรษา

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วย นางสุทธิรา หงษ์เจิญ รองผอ.สพป.ระนอง และบุคลากร สพป.ระนอง ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญในวันออกพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร อ.เมือง จ.ระนอง