กลุ่มบริหารงานบุคคลประชุม PLC เพื่อขับเคลื่อนการปฎิบัติงานในปีงบประมาณ 2564

วันที่ 7 ตค 63 เวลา 11.00 น.กลุ่มบริหารงานบุคคลประชุมPLC เพื่อขับเคลื่อนการปฎิบัติงานในปีงบประมาณ2564 และแจ้งแนวนโยบายฯของ ดร อัมพร พินะสา เลขา สพฐ