ขอเเสดงความยินดี กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ