กิจกรรม “เขตสุจริต สพป.ระนอง”

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ระนอง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตนตามโครงการประมินคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ (Integritly and Transparency Assessment Online 2020 : ITA Onlne 2020) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง