ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

1 ประกาศรับสมัครแข่งขัน
2 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร
3 กำหนดการสอบ
4 ตารางสอบแข่งขัน
5 หลักสูตรการสอบแข่งขัน ภาค ก, ภาค ข และภาค ค
6 ตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ค
7 มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขัน
8 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
9 ใบสมัคร
10 หนังสือขออนุญาตไปสอบ