พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2563

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร สพป.ระนอง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อรับทราบนโยบายและนำสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง