จิตอาสาช่วยกันปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นทองอุไร หน้าบ้านพัก ผอ.สพป.ระนอง

วันเสาร์ที่23 พค.63 จิตอาสาช่วยกันปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นทองอุไร หน้าบ้านพัก ผอ.สพป.ระนอง และ รอง ผอ.สพป.ระนอง เพื่อความสวยงาม