ติดตั้งระบบ Video Conference ให้โรงเรียนประธานเครือข่าย

ติดตั้งระบบ Video Conference ให้โรงเรียนประธานเครือข่ายทั้ง 9 เครือข่ายการจัดการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยมีนายษณกร เสนาะเสียง ศึกษานิเทศน์ ปฎิบัติการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และนายวัลลภ บัวเกตุ เจ้าหน้าที่กลุ่ม DLICT เป็นผู้ติดตั้ง