มอบสิ่งของส่งกำลังใจสู้ภัย COVID-19

วันที่ 13 เมษายน 2563 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลร้ตน์ ผอ.สพป.ระนอง มอบหมายให้

นางสุทธิรา หษ์เจริญ รอง ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วยผอ.กลุ่มและผู้บริหารเครือข่ายการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อร่วมส่งกำลังใจ โดยมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านครวจคัดกรอง COVID-19 จำนวนทั้งสิ้น 4 ด่าน ได้แก่ ด่านจปร.-ชุมพร / ด่านพะโต๊ะ-ชุมพร(หลังสวน) / ด่านบางแก้ว-ชุมพร(สวี) และด่านสุขสำราญ-พังงา