ต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดระนอง

วันที่ 7-8 มีนาคม 2563 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ร่วมต้อนรับ ท่าน ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดระนอง ในการตรวจราชการและมอบนโยบายด้านการศึกษา รับปัญหา กศน. พลักดันพัฒนาห้องสมุดประชาชน พร้อมฟื้นฟูค่ายลูกเสือจังหวัดระนอง