ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. ผู้อำนวยการกลุ่ม,หน่วยและบุคลากร ร่วมรับชม “รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียนและ สพฐ. ครั้งที่ 7/2563 เพื่อให้ได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง