ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา้จางก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบ สปช.303/28 ขนาด 3 ยูนิต ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding )

คลิกที่นี่

Attachments