กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติ (วันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบหมายให้ นางสมลักษณ์ ชูเชื้อ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันสำคัญของชาติ (วันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าวพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในจังหวัดระนอง ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมเก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ฉีดล้างถนน ณ ท่าเรืออเนประสงค์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง