ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบ สปช.303/28 ขนาด 3 ยูนิต ด้วยวิธีประกววดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่นี่

Attachments