ร่วมปลูกต้นไม้และตกแต่ง ปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน

นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมบุคลากรในสำนักงาน ร่วมปลูกต้นไม้และตกแต่ง ปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และความสวยงามของสำนักงาน