พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2563

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานที่ประชุม และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2563 และประชุม ติดตาม การดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม ณ ห้องประชุมปะการัง