สพฐ. เอ.พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 15 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 28 มกราคม 2563 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาดำเนินการจัดแข่งขันกีฬานักเรียน “สพฐ. เอ.พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 15 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีที่ 15” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่เข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไป โดยมีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์และโรงเรียนบ้านสำนักเข้าร่วมการแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนองและบุคลากรที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนสถานที่การจัดการแข่งขัน และขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองที่ให้การสนับสนุนเบาะการรองรับการกระโดดสูง