ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 29 มกราคม 2563 นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประธานที่ประชุม และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2563 และประชุม ติดตาม การดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม ณ ห้องประชุมปะการัง