การประชุมทางไกล “ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและแยกขยะฯ”

วันที่ 28 มกราคม 2563 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางดำเนินงาน ตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง