กิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปวัด

วันที่ 24 มกราคม 2563 แรม 15 ค่ำ เดือน 2 วันพระ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง หิ้วปิ่นโตไปวัดวารีบรรพต (วัดบางนอน)