ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ชุมชนตลาดสะพานปลา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 มกราคม เวลา 10.00 น. นางอรุณศรี ศิลาพันธ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวธนพร กุลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรภายในกลุ่มฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ชุมชนตลาดสะพานปลา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ สถานีตำรวจภูธรปากน้ำระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง