โครงการสอบพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล (ระดับนานาชาติ)

วันที่ 12 มกราคา 2563 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองมอบหมายให้นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานเปิดโครงการสอบพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล (ระดับนานาชาติ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วยการแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย จังหวัดระนอง