เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ปีงบประมาณ 2563

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
***ขณะนี้โรงเรียนสามารถส่งเงินได้ 2 ช่องทางดังนี้
1.ผ่านระบบ KTB Corporate Online (ส่งผ่านธนาคาร) ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง
2.ผ่านเครื่อง EDC (ติดต่อที่ สพป.ระนอง)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
-ต.ค.2562       -พ.ย.2562

งบทดลองรายเดือน
-ต.ค.2562       -พ.ย.2562

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน/รายไตรมาส
-ต.ค.2562  -พ.ย.2562  -ธ.ค.2562  สรุปผลไตรมาสที่ 1  แผนภูมิภาพ

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายประจำปี 2561-2562

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562