ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองเป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองพร้อมด้วยประธานกลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษาทั้ง 9 เครือข่ายและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง