กิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อส่งเสริมการแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อส่งเสริมการแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลและโครงการองค์กรคุณธรรม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ระนอง